Asysta

(Ostatnia aktualizacja: 2016-01-23)

Słowo asysta z łacińskiego assistere ("stać przy"). Oznacza grupa osób towarzyszących, eskortę.

Asystę stanowią kobiety,  mężczyźni, młodzież i dzieci - ci, którzy aktywnie biorą udział we wspólnocie Kościoła parafialnego. Asysta pełni swoją posługę wiele razy w ciągu roku: w czasie większych uroczystości kościelnych – m.in. Rezurekcja, Boże Ciało, procesje Eucharystyczne, Odpust parafialny (również odpusty w parafiach ościennych - gdzie asysta bierze na siebie rolę przedstawiciela całej naszej parafii).

Asystę procesyjną stanowią parafianie, którzy chcą być blisko Jezusa Eucharystycznego. Mężczyźni pomagają prowadzić kapłana z Najświętszym Sakramentem w procesji, inni niosą baldachim nad monstrancją, jeszcze inni dźwigają chorągwie. Kobiety ubrane (najczęściej) w jednakowe stroje biorą udział w procesji niosąc wstążki, różaniec. Podczas większych uroczystości asyście towarzyszą dzieci - niektóre noszą wstążki, inne sypią kwiaty ("bielanki" - dziewczynki po I Komunii Świętej), jeszcze inni idą, tworząc niezwykle elegancki szpaler. 

Możemy się domyślać, iż nasza parafialna asysta istnieje tyleż samo lat, co parafia.

link Zdjęcia parafialnej asysty

Asysta Asysta Asysta Asysta Asysta Asysta Asysta Asysta Asysta