Bierzmowanie

Informacje dla kandydatów

Duch Święty

Do sakramentu bierzmowania w trybie zwyczajnym przygotowuje się młodzież w 3 klasie gimnazjum oraz uczniowie szkół średnich. Wszystkich chętnych prosimy w tym czasie o zgłoszenie się do kancelarii celem uzyskania szczegółowych informacji o sposobie przygotowania.

Dla osób starszych, już pracujących, którzy w odpowiednim czasie nie przygotowali się do bierzmowania i nie przyjęli tego sakramentu, przewidziany jest osobny tryb przygotowania do przyjęcia bierzmowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:

"Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy,
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary
i do postępowania według jej zasad."

[N], PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
Bierzmowany: Amen.
Biskup dodaje: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim.

Tak wygląda bierzmowanie w naszej parafii:

wystrój kościoła z okazji bierzmowania

Boże wszechmogący,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
który odrodziłeś te sługi swoje
przez wodę i Ducha Świętego
i uwolniłeś ich od grzechu,
ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,
daj im ducha mądrości i rozumu,
ducha rady i męstwa,
ducha umiejętności i pobożności,
napełnij ich duchem bojaźni Twojej.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Katechizm

link Katechizm Kościoła Katolickiego o bierzmowaniu.

Warto zajrzeć

link "7 pierwszych" - bierzmowanie
link O sakramentach na Opoce
link "Bierzmowanie - umacnianie mocnych"
link "Bierzmowanie - mistagogia celebracji" (Ks. Dariusz Kwiatkowski)
link "Trud wolności" (o. Jacek Salij)
link "Pełna zbroja Boża" (Michał Buczkowski)
link "Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina" (ks. Franciszek Blachnicki)
link "Krótka historia Zesłania" (Anna Dąbrowska)
link "Żeby mieć, trzeba wziąć" (Maciej Chanaka OP)
link "Co daje Duch Święty?" (Roman Zając)
link "Kim jest Duch Święty? 7 biblijnych faktów" (Roman Zając)
link Obrzędy sakramentu bierzmowania
link Imiona - znaczenie i patroni

Sakrament bierzmowania

Pięćdziesiątnica


Sakrament bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego. Jest osobistym wyznaniem wiary, której początek otrzymaliśmy w momencie chrztu świętego.

Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który jest następcą apostołów wybranych przez Chrystusa. Znakiem daru Ducha Świętego, podobnie jak w czasach apostolskich, jest gest nakładania rąk. Biskup modli się o Jego wylanie. Imię "chrześcijanin", co znaczy "namaszczony", bierze początek od imienia samego Chrystusa, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Drugim istotnym obrzędem sakramentu bierzmowania jest gest namaszczenia na czole krzyżmem, czyli poświęconą w Wielki Czwartek wonną oliwą. Symbolika oliwy posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości, radości, oczyszczenia, uzdrowienia, poza tym czyni elastycznym, udziela piękna, zdrowia i siły. Przez namaszczenie chrześcijanin otrzymuje znamię, pieczęć Ducha Świętego.

Wszystkie gesty towarzyszące celebracji sakramentu bierzmowania, wyrażają i powodują uczestnictwo chrześcijanina w darze Ducha Świętego, wylanego na Jezusa nad Jordanem i na rodzący się w dniu Pięćdziesiątnicy Kościół.

Na pamiątkę przyjęcia tego sakramentu bierzmowany wybiera sobie jeszcze jedno imię - koniecznie imię jakiegoś znanego świętego, o życiu którego bierzmowany posiada przynajmniej podstawową wiedzę.

Św. Paweł Apostoł nazywa chrześcijanina żołnierzem Jezusa Chrystusa. W sakramencie bierzmowania otrzymujemy szczególną łaskę potrzebną do obrony wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego i Jego Królestwa.

(Źródło)


Katechezy Ojca Świętego Franciszka o bierzmowaniu

Katecheza pp. Franciszka o bierzmowaniu (29.01.2014 r.):


"Siedem jak sakramenty"

"Siedem jak Sakramenty"
 
Bierzmowanie to moment, w którym Duch Św. wypycha nas ku innym - wzmacnia i "kusi" do dobrego
- nasza zdolność do dzielenia się wiarą zaczyna wzrastać...
Dostajemy owoce Ducha Świętego, więc każdy kto był bierzmowany potencjalnie jest charyzmatykiem
- potencjalnie, bo ten potencjał trzeba przebudzić...
My byśmy chcieli, żeby sakrament działał jak czarodziejska różdżka
- namaścimy olejem i już załatwione...
To tak nie działa.
Bóg przychodzi do człowieka i pobudza jego odpowiedź,
ale odpowiedzieć musi człowiek w swojej wolności...