Sakrament namaszczenia chorych

Sakrament namaszczenia chorych jest przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych poważną chorobą oraz dla tych, którzy zbliżają się do kresu życia.

SAKRAMENT CHORYCH MOŻNA PRZYJMOWAĆ WIĘCEJ RAZY W CIĄGU ŻYCIA!

Namaszczenie

Chrystus przyszedł, by uleczyć całego człowieka, jego duszę i ciało. On jest lekarzem, którego potrzebują chorzy. Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że Jezus utożsamił się z nimi: "Byłem chory, a odwiedziliście Mnie". Chrystus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby, a przez swoją mękę i śmierć na krzyżu nadał cierpieniu nowe znaczenie. Teraz może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć z Jego zbawczą męką.

Chrystus wezwał swoich uczniów do uczestnictwa w Jego posłudze współczucia i uzdrawiania. Już w czasach apostolskich kapłani Kościoła modlili się nad chorym i namaszczali go olejem w imię Pana.

Namaszczenie

"Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym
miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen"
"Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen."

Szczególną łaską tego sakramentu jest dar Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli to służy dobru duchowemu. Namaszczenie chorych przynosi również odpuszczenie grzechów.

"Sferę ludzkiego cierpienia znamionuje intymność i samotność... Nasza otwartość, wrażliwość, pokora, słuchanie, gdy się na chwilę przyjdzie do chorego i pomilczy, więcej mogą znaczyć niż rozmowa. To są sekundy, ale jest to czas duchowego przesłania. To duchowe przesłanie jest czytelne na naszym obliczu i w naszych słowach" (Ks. Eugeniusz Dutkiewicz).

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest najczęściej przy okazji I piątku miesiąca, gdy kapłani odwiedzają chorych.

Raz w roku udzielany jest w czasie Mszy św. w dniu wspomnienia Matki Bożej z Lourdes – 11 lutego .

W sytuacji nagłej choroby czy zbliżającej się operacji, można zawsze przyjść do kościoła i w zakrystii poprosić księdza o udzielenie sakramentu lub zaprosić kapłana do domu osoby, która nie jest w stanie dotrzeć do kościoła.

Przygotowanie chorego i jego pokoju:


Zasady zachowania się rodziny w czasie odwiedzin chorego:


(Źródło)

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim
i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem
i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5, 14-15)

"Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie." (Mk 16, 18b)

"Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów
oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali." (Mk 6, 12-13)

Katechizm

link Katechizm Kościoła Katolickiego o sakramencie namaszczenia chorych.

Warto zajrzeć

link "7 pierwszych" - namaszczenie

link Obrzęd sakramentu namaszczenia chorych

link O sakramentach na Opoce

link "Znak czułości Boga" ks. Tomasz Jaklewicz

link Litania chorych

Katechezy Ojca Świętego Franciszka o sakramencie namaszczenia chorych

Katecheza pp. Franciszka o sakramencie namaszczenia chorych (26.02.2014 r.):


"Siedem jak sakramenty"

"Siedem jak Sakramenty"
 
Namaszczenie chorych - sakrament walki.
Człowiek staje wobec choroby i chce ją zwyciężyć, chce wyzdrowieć.
I ten sakrament ma mu w tym dopomóc.
W dwóch kierunkach albo na ciele, albo na duszy, albo i tak i tak.
Przez pokolenia wytworzył się lęk wobec tego sakramentu:
jeżeli przychodzi ksiądz z ostatnim namaszczeniem, to już koniec - "tylko mi nie wołajcie księdza!"
Ale Bóg działa dla życia, nie dla śmierci.
Ten sakrament jest dla tych, którzy są chorzy i potrzebują umocnienia:
ciała, co może skutkować ozdrowieniem
i ducha, co pozwala w spokoju zostawić to życie i odejść.

Światowy Dzień Chorego - 11 lutego

Lourdes

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego z 13 maja 1992 r.
Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia 11 lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku
w którymś z sanktuarium maryjnych na świecie.

W naszym kościele co roku 11 lutego o godz. 9:00 (jeśli jest to dzień powszedni) odprawiana jest msza święta w intencji chorych.
Prosimy o umożliwienie przybycia tych chorych, którzy mogą opuszczać mieszkanie.

  

link Światowy Dzień Chorego (brewiarz.pl)
link Najświętsza Maryja Panna z Lourdes (brewiarz.pl)
link NMP z Lourdes, Uzdrowienie chorych (wiara.pl)
link "Odzyskiwali zdrowie" (ks. Józef Pierzchalski SAC)
link Transmisja na żywo z sanktuarium w Lourdes