Chrzest

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." (Mt 28, 19)

Informacje dla rodziców dziecka

Chrzest
 1. Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania). 
   
 2. Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni wcześniej. 
   
 3. W kancelarii należy przedłożyć:
 4. Chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 13:15 (w lipcu i sierpniu o 12:00).
  W nadzwyczajnych przypadkach - w każdej chwili.

  W razie niebezpieczeństwa śmierci chrztu może dokonać każdy, w następujący sposób:
  wypowiada się imię dziecka np. "Franciszku" oraz formułę
  "ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego",
  polewając główkę dziecka wodą.
   
 5. Kto może pełnić funkcje rodziców chrzestnych?
 6. Nie mogą być chrzestnymi:
 7. Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w specjalnej nauce i przystąpić do sakramentu pokuty, a w dniu chrztu do Komunii św.
   
 8. Przy chrzcie św. asystują zarówno rodzice, jak i chrzestni.
   
 9. Do chrztu św. przychodzimy punktualnie, 15 minut przed wyznaczoną godziną.
   
 10. Gdyby chrzest św. miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować parafię.

Tak wygląda chrzest dzieci w naszej parafii:

Chrzest dorosłych

W przypadku osoby dorosłej, która chce przyjąć sakrament chrztu świętego konieczny jest dłuższy etap przygotowania.
Jest on prowadzony w parafii. Po szczegóły należy zgłosić się do kancelarii.

link O chrzcie dorosłych

Odpust zupełny

Pod zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny, jeśli odnowimy przyrzeczenia chrzcielne podczas liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc lub w rocznicę swojego chrztu

Warto zajrzeć

link "7 pierwszych" - chrzest
link "My w sprawie chrztu naszego dziecka..." - czyli na jakie pytania warto sobie odpowiedzieć przed chrztem dziecka
link "Dar ponownie odkryty" (ks. Józef Bakalarz TChr)
link Wszystko o chrzcie świętym
link Celebracja chrztu świętego
link O sakramentach na Opoce
link Imiona - znaczenie i patroni
link O wyborze chrzestnych

Katechizm

link Katechizm Kościoła Katolickiego o chrzcie.

Sakrament chrztu


Chrzest Jezusa w Jordanie

Chrystus polecił swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Sam przyjął chrzest od Jana w Jordanie, a gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany.



Sakrament chrztu jest początkiem chrześcijańskiej egzystencji i włączeniem do wspólnoty Kościoła. Jest celebrowany jako obmycie wodą, któremu towarzyszy wyznanie wiary w Boga, działającego w historii zbawienia: jako Ojciec, który nas stworzył i podjął inicjatywę, aby nas zbawić; jako Syn, który nas odkupił, głosząc Ewangelię i ofiarując się dla nas na krzyżu; jako Duch Święty, który nas uświęca i prowadzi nasze życie chrześcijańskie do jego chwalebnej pełni.



W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" do życia według Ducha Świętego.



Imię, które otrzymujemy podczas chrztu ma przypominać, że jesteśmy dzieckiem Boga i świątynią Ducha Świętego, że uczestniczymy w społeczności świętych, aby przez zachowanie życia Bożego w sobie wrócić do domu Ojca.



"Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywamy go darem, łaską, zanurzeniem, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze.

(Św. Grzegorz z Nazjanzu).

(Źródło)

 

 

Com przyrzekł Bogu...

Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz
Dotrzymać pragnę szczerze
Kościoła słuchać w każdy czas
I w świętej wytrwać wierze.
O, Panie Boże, dzięki Ci
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi
W nim żyć, umierać pragnę.

W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią
Bóg pod osłoną chleba
Swym Ciałem karmi duszę mą
By żyła w Nim dla nieba.
W to wierzyć zawsze mocno chcę
Bo tego Kościół uczy mnie
W nim żyć, umierać pragnę.

Katechezy Ojca Świętego Franciszka o Chrzcie

Katecheza pp. Franciszka o chrzcie świętym (8.01.2014 r.):

Katecheza pp. Franciszka o chrzcie świętym (15.01.2014 r.):


"Siedem jak sakramenty"

"Siedem jak Sakramenty"
 
Akt po którym powinniśmy stąpać po wodzie?
Prezent od Ducha Świętego czy tajemnicze zobowiązanie?
Polisa dla noworodka czy glejt w życie wieczne?
A może brama prowadząca do Kościoła...?
 
Chrzest to uzbrojenie terenu, moment "podłączenia" do Boga.
Bóg nas wyposażył w "złącze" - miała być jedność i zdolność komunikowania się z Nim.
Grzech to złamał.
Adam otrzymał dar, który miał być dziedzictwem dla wszystkich, ale go stracił - dla wszystkich.
My się rodzimy z pewnym brakiem - brakiem niezawinionym.
Chrzest naprawia tę sytuację, przywraca to złącze...