Tu jesteś: Strona główna -> Rozwój duchowyRozwój duchowy - link

link Nawrócenie – co to właściwie oznacza?

link O nawróceniu więcej

link Rozwój duchowy a rozwój w ogóle

link Jak rozpoznać i zmierzyć rozwój duchowy?

link Łaska uświęcająca a rozwój duchowy

link Usłyszeć Boga

link Wiara, nadzieja i miłość

 
 

"Rachunek dla dorosłego" (ks. Jan Twardowski)
 
Jak daleko odszedłeś
od prostego kubka z jednym uchem
od starego stołu ze zwykłą ceratą
od wzruszenia nie na niby
od sensu
od podziwu nad światem
od tego co nagie a nie rozebrane
od tego co za wielkie nie tylko z daleka ale i z bliska
od tajemnicy nie wykładanej na talerz
od matki która patrzyła w oczy żebyś nie kłamał
od pacierza
od Polski z raną
ty stary koniu


Duchowość - link

link "Dobre warunki do nawrócenia" (ks. Tomasz Jaklewicz)

link "Dlaczego ludzie przestają chodzić do kościoła?" (Wojciech Zagrodzki CSsR)

link "O nudzie w życiu duchowym" (o. Michał Zioło OCSO)

link "Zniechęcenie duchowe" (ks. Mieczysław Ozorowski)

link "Masz kryzys? To dobra nowina!" (o. Fabian Błaszkiewicz SJ)

link "Jak Bóg nawraca »nawróconych«" (o. Remigiusz Recław SJ)

link "Jak nauczyć się rachunku sumienia" (o. Tadeusz Kotlewski SJ)

link "Medytacja chrześcijańska" (ks. Tomasz Rusiecki)

link "Poszukiwanie własnej drogi modlitwy" (o. Jerzy Gogola OCD)

link "Uwierz Miłości!" (Joanna Jonderko-Bęczkowska)

link "Co to znaczy być chrześcijaninem?" (ks. Marek Dziewiecki)

link "Rola duchowości w życiu chrześcijanina" (ks. Marek Dziewiecki)

link "Człowiek w obliczu sumienia" (ks. Marek Dziewiecki)

link "Przebaczenie" (o. Jan Konior SJ)

link "Świątobliwy, ale nieszczęśliwy" (ks. Adam Rybicki)

link "Boże piękno, które odnawia i zbawia człowieka" (ks. Marek Dziewiecki)

link "Bądź określony przed światem" (o. Józef Kozłowski SJ)

link "Nie tylko święci rozeznają" (Jacek Granatowski SJ)

link "Ostatecznie piekło padnie" (Dominik Jarczewski OP)

link "Dylematy wiary i niewiary w Boga cz. I" (Wojciech Zagrodzki CSsR)

link "Dylematy wiary i niewiary w Boga cz. II" (Wojciech Zagrodzki CSsR)

link "Od strachu do odwagi" (s. Marie-Laure)

link "To nie lęk jest moim Panem" (o. Remigiusz Recław SJ)

link "Ufność zamiast bojaźni i drżenia" (Jacek Prusak SJ)

"Po co się niepokoić,
wszak Bóg w nas, a my w Nim,
a poza tym wszystko takie mało znaczące."
(św. Albert Chmielowski)


ABC Społecznej Krucjaty Miłości
(Kard. Stefan Wyszyński)

 1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.
  Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
   
 2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim.
  Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
   
 3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich.
  Napraw krzywdę wyrządzoną słowem.
  Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
   
 4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości.
  Nie podnoś głosu.
  Nie przeklinaj.
  Nie rób przykrości.
  Nie wyciskaj łez.
  Uspokajaj i okazuj dobroć.
   
 5. Przebaczaj wszystko, wszystkim.
  Nie chowaj w sercu urazy.
  Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
   
 6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego.
  Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono.
  Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
   
 7. Czynnie współczuj w cierpieniu.
  Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
   
 8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
   
 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
  Otwórz się ku ubogim i chorym.
  Użyczaj ze swego.
  Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
   
 10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Serce wielkie nam daj!

"Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!" (Ps 51, 12)

Ref.
Serce wielkie nam daj,
zdolne objąć świat!
Panie, serce nam daj,
mężne w walce ze złem!

1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew!
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu!
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas!

2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
wskażą drogi odnowy ludzkich serc.
Nowi ludzie przeżyją własne życie,
tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.

3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
w znaku wiary zjednoczą cały świat.
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.

"Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza.
Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne,
aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je.
I tak będą oni moim ludem, a Ja będę ich Bogiem." (Ez 11, 19-20)

"I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne,
a dam wam serce z ciała." (Ez 36, 26)

"Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu.
Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem." (Jr 31, 33)

Jezu cichy i pokornego Serca,
- uczyń serca nasze, według Serca Twego!

link "Zranione serce" (ks. Leszek Poleszak SCJ)


Bądź wojownikiem!

"Nie daj się zwyciężyć złu,
ale zło dobrem zwyciężaj."
(Rz 12, 21)


 

"Z całą pilnością strzeż swego serca,
bo życie ma tam swoje źródło."
(Prz 4, 23)

"Najważniejsze jest zwycięstwo nad małym, czymś niesłychanie małym - nad sobą"
(Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński)

"Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym, co w Tobie jest z Boga!"
(Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński)

O serce toczy się zaciekła walka!
Serce jest ośrodkiem naszego życia,
źródłem kreatywności,
skarbem Boga.
To właśnie przez ludzkie serce Bóg pragnie zmieniać świat!
(link Na podstawie książki "Pełnia serca" (J. Eldredge))

link "Patrzeć sercem" (ks. Józef Pierzchalski SAC)

link "Walka duchowa - jak nie dać się pokusie?" (ks. Bronisław Mokrzycki SJ)

link "Osiem przeszkód na drodze rozeznania duchowego" (Aneta Kania)

link "Odzyskiwanie duchowego piękna, czyli o uczciwości wobec Boga" (ks. Waldemar Irek)

link "Zło paraliżować miłosierdziem" (ks. Józef Pierzchalski SAC)

link "Świątynia profanowana" (ks. Józef Pierzchalski SAC)

link "Kapcie czy miecz?! Wybieraj!" (ks. Adam Piekarzewski SDB)

link "O trudnościach w drodze do nieba" (ks. Mieczysław Piotrowski TChr)

link "Dobro czy zło? O szerzeniu dobra lub zła" (o. Rufus)

link "Walka duchowa" (o. Artur od Ducha Świętego OCD)

link "Od nieprzebaczenia do przebaczenia" (Stanisław Morgalla SJ)

link "Czym różni się pokusa od próby?" (ks. Adam Rybicki)

link "Walka duchowa w życiu kapłańskim" (o. Marian Zawada OCD)

"Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela.
Wołający z krańców ziemi jest wprawdzie strwożony, ale nie pozostawiony samemu sobie. Chrystus bowiem nas, którzy tworzymy Jego ciało na ziemi, zechciał przemienić na podobieństwo tego ciała, w którym umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, aby tam, dokąd podążyła Głowa, miały nadzieję dostać się i członki.
Chrystus przemienił nas w siebie wówczas, gdy pozwolił się kusić szatanowi. Czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii, że Jezus Chrystus był kuszony na pustkowiu. Tak, Chrystus był kuszony przez diabła! W Chrystusie bowiem ty byłeś kuszony, ponieważ On wziął od ciebie ciało, a tobie dał od siebie swoje zbawienie; z ciebie wziął dla siebie śmierć, a tobie dał z siebie życie; od ciebie przejął na siebie zniewagi, a tobie dał zaszczyty; a więc od ciebie wziął pokusę, a tobie dał swoje zwycięstwo.
Jeśli w Nim jesteśmy kuszeni, to i w Nim przezwyciężamy diabła. Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie dostrzegasz, że odniósł zwycięstwo? Uznaj, że to ty jesteś w Nim kuszony i że w Nim odnosisz zwycięstwa. Chrystus mógł trzymać diabła z dala od siebie. Jeżeliby jednak nie był kuszony, nie nauczyłby cię sztuki zwyciężania w pokusie."
(św. Augustyn, Komentarz do psalmów, Ps 61, 2-3)


Świetość

"Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!" (Kpł 19, 2b)

"Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski." (Mt 5, 48)

link "Świętość" (ks. Józef Pierzchalski SAC)

link "Świętość – mądra i radosna miłość" (ks. Marek Dziewiecki)

link "Świętość to normalność, ona jest dla wszystkich" (ks. Marek Dziewiecki)

link "Stawanie się człowiekiem - psychopedagogika świętości" (ks. Marek Dziewiecki)

link "W drodze do transfiguracji" (Wilfrid Stinissen OCD)

link "Wzywanie świętych a Boża Wszechobecność" (Jacek Salij OP)

link "Czy świętość można zaprogramować?" (o. Albert Wach OCD)

link "Dążenie do świętości dziś" (Camillus Lapauw OCD)

link "Święci i świętość według Jana Pawła II" (kard. Jose Saraiva Martins CMF)

Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali.
(Jan Paweł II)

Świętość jest darem Boga i zarazem powinnością człowieka.
Sam Bóg mówi do nas "Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz!".
Zatem święty jest przede wszystkim sam Bóg w Trójcy Jedyny.
My natomiast, jako wierzący, gdy żyjemy na miarę otrzymanego daru, uświęcamy się Jego świętością.
Ojcowie pustyni mawiali: "W Bogu zobacz brata. W twoim bracie zobacz Boga".
Świętość to miłość.
Jezus wzywał uczniów, by byli doskonali jak Ojciec niebieski, by miłowali tak, jak On umiłował.
Praktyczny aspekt religii polega na uczynkach miłości.
Świętość osiągamy w codziennym życiu
- przez uczciwośc, życzliwość, wszystko czyniąc ze względu na Miłośc Boga i człowieka.
Rodzina, wspólnota, dom, a także praca, biuro czy fabryka - oto miejsca, gdzie konkretnie,
pokornie urzeczywistniam moją świętość.
Daniel Ange pisze:
"Kochać Boga, odrzucając brata - to schizofrenia!
Modlić się, nie służąc bliźnim - to paraliż.
Wierzyć, nie kochając - to miopatia! (zanik członków - głowa nieuszkodzona, ale mięśnie nie wykonują rozkazów)."
Świętość nie jest zarezerwowana dla jednego wybranego stanu czy grupy.
Każdy może się uświęcić, niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje i jakie zdobył wykształcenie.
Trzeba mieć jednak serce wrażliwe na miłość Boga i na człowieka.
Aby być świętym, nie wystarczy pomagać potrzebującym, lecz trzeba wierzyć w Boga,
w Jego odkupienie dokonane w tajemnicy krzyża.
Do królestwa, które przygotował Bóg, nie wchodzimy sami, lecz On nas przyjmuje.

(Janusz Furtak SP "Żywe Słowo" nr 2/2012)

"Człowiek święty to ktoś, kto przyjął do swego wnętrza rzeczywistość zstępującą z góry, kogo Bóg napełnił Sobą"
(ks. Franciszek Blachnicki)

Jeśli chcesz zostać świętym, musisz być czujny we wszystkim, co robisz i co czujesz, byś nigdy nie stał się ociężały przez zbytnią troskę o to, by zyskać przychylność ludzi. Nie chciej podobać się nikomu, nikomu innemu jak tylko Bogu.
Gdy chcesz coś czunić, najpierw myśl o Bogu. Uważnie rozważ czy to co zamierzasz, jest zgodne z Jego wolą. Każdego dnia pilnie rozważaj swe czyny, a jeśli zauważysz, że popadasz w grzech, niezwłocznie wejdź na drogę pokuty. Nie chcę, byś coraz bardziej tkwił w grzechach. Jeśli w twoim postanowieniu było coś złego, pokutuj i wyrzuć to szybko z serca. Nie mówi: "Przecież tylko o tym pomyślałem, to nie jest wielka wina." Przed Bogiem wszystko jest jawne i odkryte. Nie dopuszczaj, by rodziły się w tobie złe myśli. Nie uważaj ich za mało znaczące - nawet tych najmniejszych. Każdy, kto nie zważa na małe myśli, już wkrótce pozwala rodzić się większym. Nie uważaj za mało znaczące to, że ukąsił cię wąż, by jego jad nie rozlał się w twoim sercu. Wytnij wraz z korzeniami chwasty twego serca, aby nie zapuściły w tobie głebokich korzeni. Pamiętaj nieustannie, że twoje serce jest Pańskim ogrodem. Uprawiaj je, słuchając Boskich nauk, i nie pozwól rosnąć chwastom. Jeśli będziesz czuwał w taki sposób, szybko i bez trudu osiągniesz doskonałość.

(św. Bazyli Wielki "O modlitwie")

"Możemy się stać ludźmi wielkiej świętości, jeśli tylko będziemy chcieli" (bł. Matka Teresa)

link Informacje o świętych i błogosławionych

link Biografie i informacje nt. świętych na Opoce

"Każdy święty ma przeszłość, a każdy grzesznik ma przyszłość".
(św. Augustyn)

"Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości (...).
Nie lękajcie się być świętymi!
Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!".
(Jan Paweł II)

"Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję,
uświęca się, podobnie jak On jest święty."
(1 J 3, 3)