Sakrament Eucharystii

"Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii:
czyż Jego miłośc mogłaby pomyśleć jeszcze coś piękniejszego?"
(św. Albert)

Eucharystia

Nasz Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę swojego Ciała i Krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi, umiłowanej Oblubienicy, pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania, sakrament miłosierdzia, znak jedności, więź miłości, ucztę paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Wszystkie bowiem inne sakramenty i dzieła apostolskie wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. Jan Paweł II w 1997 roku we Wrocławiu powiedział wręcz o Eucharystii: Zaiste, jest ona wielkim, największym sakramentem Kościoła. Kościół sprawuje Eucharystię, a równocześnie Eucharystia tworzy Kościół"."

W sakramencie tym, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, jest obecne prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy ofiarował je na spożycie pod postacią chleba i wina, mówiąc: "To czyńcie na moją pamiątkę".

Do przyjęcia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza przygotowują się dzieci w drugiej klasie szkoły podstawowej. Dzieci szczególnie przygotowują się poprzez uczestnictwo od najmłodszych lat we Mszy św. wraz z rodzicami. Bezpośrednie przygotowanie dzieci do Komunii św. ma miejsce w czasie katechezy szkolnej w I i II klasie.

Wraz z dzieckiem w przygotowaniu biorą udział jego rodzice. Czynią to poprzez uczestnictwo we Mszy św. w każdą niedzielę i przeżywanie niedzieli jako dnia Zmartwychwstania Pańskiego, dnia poświęconego Bogu, jak również odpoczynkowi. Także regularnie korzystając ze spowiedzi.

(Źródło)


"Pan Jezus ustanawiając Najświętszą Eucharystię oddał nam swoje Ciało i Krew,
czyli anticipative przyjął całą Mękę, w której Ciało zostało zniszczone i Krew wylana,
ale już zostały żywe w Najświętszej Eucharystii dla nas" (św. Albert)

"Pan Bóg dał też Ciało i Krew Syna, żebyśmy tę biedną duszę karmili;
nie może dusza bez tej tajemniczej strawy żyć.
Taka sama to karma dla niej, jak chleb i mleko dla ciała.
Prawda jest, że to tajemnica niepojęta, ale też Pan Bóg dał coś nieznanego do serca,
które poświadcza w głebi człowieka, że tak jest, nie inaczej." (św. Albert)

"Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany,
wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł:
To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!
Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc:
Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie."
(1 Kor 11,23-26)

Katechizm

link Katechizm Kościoła Katolickiego o Eucharystii.

Warto przeczytać

link "7 pierwszych" - Eucharystia
link Encyklika Jana Pawła II "ECCLESIA DE EUCHARISTIA" ("O Eucharystii w życiu Kościoła")
link O sakramentach na Opoce
link "Prawie wszystko o Eucharystii" (wiara.pl)
link "Nieustannie trwający cud" (ks. Mieczysław Piotrowski TChr.)

Katechezy dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej

9 grudnia odbyło się spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Refleksją o modlitwie podzielił się ks. Piotr Stępień oraz goszczący u nas rekolekcjonista - ks. dr Łukasz Burchardt. Polecamy nie tylko rodzicom!
Internetowy dział o modlitwie

Pierwsza Komunia Świeta

Nagranie z obrzędu I Komunii Świętej - 22 maja 2016 r.

"Niech Jezus będzie waszym Przyjacielem" - spotkanie Benedykta XVI z dziećmi

I Komunia Święta (opoka.org.pl)

"Milowy krok na drodze wiary" - ks. Andrzej Adamski

Katechezy Ojca Świętego Franciszka o Eucharystii

Katecheza pp. Franciszka o Eucharystii (05.02.2014 r.):

Katecheza pp. Franciszka o Eucharystii (12.02.2014 r.):


"Siedem jak sakramenty"

"Siedem jak Sakramenty"
Msza święta, liturgia, Eucharystia:
gesty, które się nam opatrzyły - słowa, które się nam osłuchały...
Chcemy przejrzeć: widzieć, słyszeć, wierzyć i zrozumieć.
Tak, zrozumieć, nawet jeśli wiara tego nie wymaga.
Eucharystia to jest "maszyna czasu"...
Bóg po raz pierwszy przyszedł do nas przez ludzkie ciało,
sakramenty przedłużają tę obecność:
Jezus jest z nami - zmienia się sposób Jego obecności,
ale nadal jest to materia: chleb i wino...
Spożywanie jej, to zjednoczenie z Chrystusem,
branie Jego życia w nas...