Stop ideologii gender - warto przeczytać

link "Gender - destrukcja relacji międzyludzkich i życia społecznego"
"Kościół jednoznacznie opowiada się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, ale równocześnie dostrzega niebezpieczeństwo niwelowania wartości płci" – piszą biskupi w liście pasterskim. Apelują w nim do rodzin i ludzi dobrej woli o odważne działania.

link "Gender – aktualny stan dyskusji" (Marcin Przeciszewski)
Kompendium wiedzy na temat ideologii gender oraz sporu jej przedstawicieli z Kościołem. Szef Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski przygotował je na potrzeby dzisiejszej dyskusji ekspertów (także przedstawicieli gender) w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

link "Ideologia gender. Wyzwania antropologiczne współczesności. Ujęcie bioetyczne" (Abp Henryk Hoser)
Zniszczyć rodzinę, religię, Kościół i wszystkie tradycyjne stereotypy, aby stworzyć masę społeczną, którą łatwo można modelować, to prawdziwy cel ideologii gender - zauważył abp Henryk Hoser w trakcie spotkania na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

link "Ideologia gender - zagrożenie dla cywilizacji" - wykład ks. prof. Dariusza Oko
Wykład wygłoszony w Sejmie w dn. 23 stycznia 2014 r.

link "Gender - ideologia totalitarna" (wywiad z ks. Oko)
W mediach coraz częściej pojawiają się terminy: gender, ideologia gender, totalitaryzm gender, filozofia gender. Co one oznaczają?

link "Gender- nowa, niebezpieczna ideologia"
Z Dale O’Leary - amerykańską specjalistką od ideologii gender - rozmawia Włodzimierz Rędzioch.

link "Słuchać na serio, czyli pytania o gender"
O ideologii gender, jej wpływie na życie publiczne w Polsce z ks. prof. dr hab. Pawłem Bortkiewiczem TCHr rozmawia Elżbietą Belkius.


Tzw. konwencja ws. przemocy

Decyzja posłów głosujących za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Konwencji CAHVIO jest sygnałem, że nie jest dla nich priorytetem dobro małżeństwa, rodziny i przyszłość demograficzna Polski.

Konferencja Episkopatu Polski podkreśla raz jeszcze, że przemoc stosowana wobec kogokolwiek jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich. Jednak Konwencja nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. Wiąże natomiast zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z błędami czy słabościami konkretnych ludzi.

Konferencja Episkopatu raz jeszcze przypomina, że Konwencja ogranicza suwerenne kompetencje Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny przez nadanie uprawnień kontrolnych pozbawionemu jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej komitetowi tzw. ekspertów (GREVIO), który będzie określał, jakie standardy w polityce prawnej, edukacyjnej i wychowawczej ma realizować Polska oraz rozliczać nasz kraj z opieszałości w zmianie wciąż jeszcze obecnego tradycyjnego modelu społeczeństwa.

Ks. dr hab. Józef Kloch
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 6.02.2015 r.

link Oświadczenie Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski

link Bp Dec: apel do prezydenta Komorowskiego o niepodpisywanie ustawy ratyfikującej konwencję ws. przemocy

link "Niszczący wpływ »konwencji przemocowej«" (ks. prof. Paweł Bortkiewicz)