Liturgia Godzin na dziś

link
link link link link link


Komentarze na niedzielę:
link link
link

Tajemnica Krzyża

Rozwój duchowy

Kościół

Zagrożenia duchowe Zagrożenia duchowe

gender

link


Pontyfikat Ojca Świętego Franciszka

Witamy na stronie parafii pw. św. Alberta!
Strona ta zaistniała w sieci dnia 19 marca 2011 r. - w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.
Jest ona owocem współpracy wielu Parafian. Pragniemy, by służyła ludziom - ku większej chwale Boga.
Boże, błogosław wszystkim, którzy tę stronę odwiedzają!


W lipcu i sierpniu obowiązuje wakacyjny rozkład nabożeństw.
Msze święte w niedziele: 730, 900, 1030, 1200, 1830,
w dni powszednie: 700 i 1800.


Kochani Parafianie,

Niedziela 7 lipca 2019 roku to ważna data w historii parafii św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi. Tego dnia rozpoczynam dla Was Siostry i Bracia posługę kapłańską związaną z urzędem proboszcza, który został mi powierzony przez Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia Metropolitę Łódzkiego.

Witając się z Wami wszystkimi moje słowa wdzięczności i głębokiego szacunku pragnę złożyć najpierw w stronę Księdza Prałata Zygmunta Łukomskiego, pierwszego proboszcza oraz budowniczego naszego kościoła i całego zaplecza duszpasterskiego parafii św. Alberta. To dzięki nieocenionej i pełnej poświęcenia pracy Księdza Prałata oraz gorliwie oddanych mu parafian, możemy dzisiaj cieszyć się prężnie działającą wspólnotą parafialną. Za ten wielki trud składam podziękowanie Panu Bogu i każdemu z osobna, nie zapominając także o wielu już zmarłych dobroczyńcach i budowniczych.

Moim otwartym sercem obejmuję braci kapłanów pracujących w naszej parafii, diakona Piotra, pracowników kościelnych, osoby należące do różnych grup, zespołów i stowarzyszeń, dzieci, młodzież szkolną i akademicką, wszystkie rodziny oraz osoby starsze i samotne.

Ze szczególnym słowem miłości i serdeczności zwracam się do chorych i cierpiących z naszej parafii i pokornie Was proszę, abyście swoje cierpienia zechcieli także ofiarować w intencji mojej nowej posługi wśród Was.

Proszę wszystkich, pamiętajmy o sobie w modlitwie!

Ze swej strony zawierzam Was, Ukochani Parafianie, Matczynemu wstawiennictwu Jasnogórskiej Królowej Polski oraz naszemu patronowi św. Albertowi Chmielowskiemu.

ks. Przemysław Góra – proboszcz

ks. Przemysław Góra


Wprowadzenie nowego proboszcza ks. Przemysława Góry
(7.07.2019)

link Zdjęcia

link Wprowadzenie nowego Proboszcza - rozpoczęcie (film)

link Homilia nowego Proboszcza (film)

link Wyznanie wiary i przysięga nowego proboszcza (film)

link Podziękowania i zakończenie mszy świętej (film)


Sprawozdanie ks. prałata Zygmunta Łukomskiego
po 32. latach pełnienia roli proboszcza
(30.06.2019 r.)

link Zmiany persolanle w diecezji (strona archidiecezjalna)

link Film (z mszy o godz. 7:30)

link Zdjęcia (z mszy o godz. 7:30)

Wprowadzanie nowo mianowanego proboszcza - ks. dra Przemysława Góry odbędzie się
7 lipca 2019 r. podczas mszy świętej o godzinie 12:00.


Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa
(28 czerwca 2019 r.)


Obraz Adama Chmielowskiego (św. Alberta) "Wizja Świętej Małgorzaty":

Obraz Chmielowskiego

"Niech Serce Najświętsze udzieli nam płomienia świętej miłości.
Ofiarujemy się na znoje i trudy, i cierpienia, gotowi jesteśmy na krzyż
dla uczczenia Najświętszego Serca Pana naszego" (św. Albert)

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa Kościół katolicki obchodzi w piątek po oktawie Bożego Ciała. Uroczystość ta wyraża prawdę, którą zapisał św. Jan Apostoł: „Bóg jest miłością”. Kult Serca Jezusa, znany już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie miała XVII-wieczna mistyczka św. Małgorzata Maria Alacoque. Wymowa uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki serca, wyrażającej miłość. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa.

Już starożytni pisarze chrześcijańscy podkreślali, że z przebitego Serca Jezusa narodził się Kościół i sakramenty, zwłaszcza Eucharystia — sakrament miłości. Zaczątki kultu Serca Jezusowego widoczne są już w wiekach średnich, kiedy to niezależnie w różnych miejscach pojawia się nabożeństwo do Serca Jezusowego. Od XVII wieku kult Najświętszego Serca rozszerza się na cały Kościół. Przyczyniło się do tego szczególnie dwoje świętych: Małgorzata Maria Alacoque oraz jej spowiednik Jan Eudes. Główna zasługa w rozpowszechnianiu się kultu Najświętszego Serca przypadła św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647—1690) z klasztoru wizytek w Paray-le-Monial.

Po dokładnych badaniach Stolica Apostolska uznaje wiarygodność objawień św. Małgorzaty Marii i zezwala na obchodzenie tego święta. Pierwszy zatwierdził je papież Klemens XIII w 1765 roku. Na dzień uroczystości wyznaczono — zgodnie z żądaniem, które Jezus przedstawił św. Małgorzacie Marii — piątek po oktawie Bożego Ciała. Pius IX w 1856 r. rozszerzył to święto na cały Kościół. On również 31 grudnia 1899 r. oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki. Pius XII opublikował w 1956 r. specjalną encyklikę „Haurietis aquas”, poświęconą czci Jezusowego Serca.

Najświętsze Serce Jezusa

link Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa (katolik.pl)

link Najświętsze Serce Jezusa (wiara.pl)

link Refleksja na ten dzień (wiara.pl)

link Kult Najświętszego Serca Jezusa (opoka.org.pl)

link "Nasza Arka" o Sercu Jezusa

link Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (katolik.pl)

Niepokalane Serce Maryi
(piątek po oktawie Bożego Ciała)

(sobota po uroczystości NSJ)

 
OBIETNICE SERCA JEZUSOWEGO

Zwykle wymienia się 12, które dał Pan Jezus swojej służebnicy, św. Marii Małgorzacie Alacoque:

 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
 2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
 7.  Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
 10.  Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.
   
   

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

  

SERCE WIELKIE NAM DAJ!

"Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!"
(Ps 51, 12)

Ref.
Serce wielkie nam daj,
zdolne objąć świat!
Panie, serce nam daj,
mężne w walce ze złem!

1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew!
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu!
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas!

2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
wskażą drogi odnowy ludzkich serc.
Nowi ludzie przeżyją własne życie,
tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.

3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
w znaku wiary zjednoczą cały świat.
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.

"Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza.
Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne,
aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je.
I tak będą oni moim ludem, a Ja będę ich Bogiem." (Ez 11, 19-20)

"I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza,
odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała." (Ez 36, 26)

"Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu.
Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem." (Jr 31, 33)

Jezu cichy i pokornego Serca,
- uczyń serca nasze, według Serca Twego!

link "Zranione serce" (ks. Leszek Poleszak SCJ)


Pożegnanie ks. Przemka
21 czerwca 2019 r.

Ks. dr Przemysław Marek Szewczyk po prawie 4 latach pełnienia posługi wikariusza w naszej parafii, otrzymał od arcybiskupa zgodę na roczny urlop naukowy. Ks. Przemek wyrusza na Bliski Wschód. Dziękujemy mu za wspłnie spędzony czas i zaangażowanie. Życzymy błogosławieństwa Bożego na dalszych drogach życia!

link Zdjęcia z pożegnalnej mszy świętej


Relacja z odpustu

link Zdjęcia z festynu parafialnego

link Zdjęcia z mszy odpustowej

link Laureat You Can Sing It! - Dani Millz śpiewa podczas festynu

link Młodzieżowy Zespół Muzyczny "Prawomocni" podczas festynu

link "Niepojęty Niezmierzony" - Młodzieżowy Zespół Muzyczny "Prawomocni"

link Homilia abpa W. Ziółka o św. Albercie

link Msza święta (nagranie)


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
20 czerwca 2019 r.

link Zdjęcia z uroczystości w naszej parafii

Tego dnia msze święte odprawione zostaną o godz.:
7:30, 9:00, 10:30 (po tej mszy nastąpi procesja do czterech ołtarzy),
bezpośrednio po procesji - około 13:00, oraz o 18:30 (nabożeństwo o 18:00).

W dzień Bożego Ciała można uzyskać odpust zupełny za udział w uroczystej procesji eucharystycznej. Tego dnia mamy obowiązek uczestniczenia we mszy świętej

"Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii:
czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego?
Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On.
Dawajmy siebie samych." (św. Albert)

link Strona Archidiecezji
o Uroczystości Bożego Ciała
link Boże Ciało - wiara.pl
link Boże Ciało - brewiarz.pl
link "Witaj Pokarmie"
- omówienie treści pieśni
link "O zbawcza Hostio" - omówienie
link "Zbliżam się w pokorze"
link Film "Biała sukienka"
- bardzo polecamy :)

link "Prawdziwy kult Jezusa w Najświętszym Sakramencie"
(ks. Mariusz Pohl)

link Zdjęcia z [2011], [2012], [2013], [2014], [2015], [2016], [2017], [2018], [2019]
link Film z [2011 - 2 części], [2012],  [2013],  [2015],  [2017] 

"Pan Jezus ustanawiając Najświętszą Eucharystię oddał nam swoje Ciało i Krew,
czyli anticipative przyjął całą Mękę, w której Ciało zostało zniszczone i Krew wylana,
ale już zostały żywe w Najświętszej Eucharystii dla nas" (św. Albert)

 


Nowenna do św. Alberta Chmielowskiego

link Nowenna do świętego Alberta Chmielowskiego (8-16 czerwca)
link Nasz Patron - święty Brat Albert

"[Św. Albert] jest to święty o duchowości urzekającej zarówno swym bogactwem, jak i swą prostotą. Pan Bóg prowadził go drogą niezwykłą: uczestnik powstania styczniowego, utalentowany student, artysta-malarz, który staje się naszym polskim "Biedaczyną" (jak św. Franciszek z Asyżu) szarym bratem, pokornym jałmużnikiem i heroicznym apostołem miłosierdzia."
(Jan Paweł II, Rzym 6 stycznia 1995)

link Św. Jan Paweł II o św. AlbercieHarmonogram:

Relacje z ubiegłych lat

link Relacja z odpustu 2012
link Relacja z odpustu 2013
link Relacja z odpustu 2014
link Relacja z festynu 2014
link Relacja z odpustu i festynu 2015
link Relacja z odpustu i festynu 2016
link Relacja z odpustu i festynu 2017
link Relacja z odpustu i festynu 2018

Czym jest odpust?

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie. Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden odpust zupełny.


Msza wspólnotowa

W środę 5 czerwca, o godz. 19:00

msza święta z indywidualnym błogosławieństwem
dla członków wspólnot parafialnych i wszystkich chętnych.

Zapraszamy!
link Archiwum strony

link Niedziela Najświętszej Trójcy (16.06.2019)
link Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (13.06.2019)
link Zesłanie Ducha Świętego (9.06.2019)
Więcej...

stat4u cookies

 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Jeśli się na to nie zgadzasz, zmień ustawienia przeglądarki. Funkcjonalność serwisu będzie jednak ograniczona.