Sakrament święceń

kapłaństwo

"Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej." KKK 1536

Chrystus polecił swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Sam przyjął chrzest od Jana w Jordanie, a gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany.

W myśl postanowień Chrystusa apostołowie głosili Jego Ewangelię, gromadząc wokół siebie coraz liczniejsze grono wyznawców i pełniąc rolę pasterzy we wspólnocie wierzących.

Misja, którą Pan powierzył pasterzom swego ludu, jest prawdziwą służbą. Kapłaństwo jest całkowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom. Zostało ustanowione dla ludzi i dla wspólnoty Kościoła. Posługa wyraża się przede wszystkim poprzez głoszenie Ewangelii i budowanie Kościoła w imieniu i zastępstwie Chrystusa, który jest jego Głową, sakramentalne uobecnianie Pana oraz troskę o lud Boży.

ksiądz

Święcenia udzielane są przez nałożenie rąk biskupa na głowę wyświęcanego i modlitwę konsekracyjną, będącą prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i Jego darów. Od początku istnienia Kościoła są trzy stopnie święceń. Pełnię sakramentu kapłaństwa dają święcenia biskupie.

Biskupi są następcami Apostołów, którzy w sposób szczególny i widoczny podejmują rolę samego Chrystusa Nauczyciela, Pasterza i Kapłana.

Współpracownikami biskupów są prezbiterzy, czyli kapłani. Są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, sprawować kult Boży, kierować wspólnotą parafialną bądź pełnić określoną funkcję kościelną. Prezbiterzy są zjednoczeni z biskupami w godności kapłańskiej, ale mogą wykonywać swoją misję tylko w zależności od biskupa i w komunii z nim.

Biskupom i kapłanom pomagają diakoni, którzy są wyświęcani dla zadań posługi w Kościele. Pełnią ważne funkcje w posłudze słowa, w kulcie Bożym, w zadaniach duszpasterskich i charytatywnych.

Poza wymienionymi posługami kapłańskimi Kościół każdej diecezji prowadzi także:

Osoba myśląca o kapłaństwie może spodziewać się pracy w bardzo rozległych obszarach działalności. Pierwszym jest zawsze posługa sakramentalna, ale do zadań kapłańskich należy także budowa kościołów, organizowanie pielgrzymek, odwiedzanie chorych, troska o muzykę kościelną, organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz wiele innych działań.

Vianney

(Źródło)

"Sługa Boży ma być zawsze wesoły i spokojny,
bo wie, że nad nim opieka Boska."
(św. Brat Albert)

Katechizm

link Katechizm Kościoła Katolickiego o sakramencie świeceń

Warto zajrzeć

link "7 pierwszych" - kapłaństwo

link O sakramentach na Opoce

link "Nasłuchiwanie głosu Pana Boga" (Urszula Pękala w rozmowie z o. Józefem Augustynem SJ)

link "Walka duchowa w życiu kapłańskim" (o. Marian Zawada OCD)

link "Nie rozumiem celibatu" (Ks. Marek Kruszewski)

link Strona Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

Katechezy Ojca Świętego Franciszka o kapłaństwie

Katecheza pp. Franciszka o sakramencie kapłaństwa (26.03.2014 r.):


"Siedem jak sakramenty"

"Siedem jak Sakramenty"
 
Kapłaństwo, a właściwie sakrament święceń, to nie prywatne uświęcenie księdza
- to kolosalna odpowiedzialność za ludzi, to bycie narzędziem działania Bożego,
szczególnie "widocznym" w momencie udzielania pozostałych z siedmiu sakramentów...
Kapłaństwo to służba - jego istotną jest gromadzenie Kościoła,
budowanie wspólnoty, mądre zarządzanie, i organizowanie,
ale i (a może przede wszystkim) reprezentowanie Chrystusa dla Jego ludu, bycie wzorcem...
Kapłani to naziemny personel Boga do zadań specjalnych,
takie Zielone Berety - w momencie święceń zostają specjalnie wyposażeni
- nie tyle dla własnego dobra, co dla dobra innych.


"Rybacy ludzi"