KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

linkOficjalna Witryna Ogólnopolska KSM

 

Zachęcamy do wstąpienia do KSM
- spotkania w każdy czwartek (godz. 19:00)
w salce nad zakrystią

  

Kontakt:
Justyna Kowalewska, Prezes Oddziału KSM, tel. 796 814 103, justa13k @ interia.pl


KSM

Zapewne większość z Was słyszała już o działalności niejakiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży funkcjonującego przy naszej parafii, jednak założę się, że mało kto cokolwiek ponadto o nim wie. Zatem po krótce o samej istocie KSM. Jest to stowarzyszenie funkcjonujące prężnie w całej Polsce, reaktywowane podczas 261. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w 1993 r. Zrzesza wszystkich młodych katolików w celu dawania świadectwa o Jezusie poprzez szeroko pojętą działalność w mieście i kraju. Współpracuje m.in. z władzami miasta oraz władzami kościelnymi, w naszym przypadku z arcybiskupem metropolitą łódzkim Władysławem Ziółkiem, który stoi na czele KSM szczebla diecezjalnego. Jest to dobrze prosperująca wspólnota posiadająca swoje wewnętrzne struktury (prezes, wiceprezes, sekretarz, wicesekretarz, skarbnik etc.) oparta na wypracowanym statucie KSM i posiadająca jednorodny program formacyjny. Jednym z asystentów KSM w połowie lat 50. był ks. Karol Wojtyła, ponad 20 lat później wybrany na następcę św. Piotra. Będąc papieżem pieczołowicie pielęgnował kontakty z młodzieżą organizując zainicjowane przez siebie Światowe Dni Młodzieży.  Kontakty, które nawiązywał z młodymi ludźmi, były niezwykle silne. Do dzisiaj widoczne są skutki jego działalności, której odzwierciedleniem jest m.in. KSM. Jak przystąpić do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży? To proste. Członkiem-kandydatem można zostać z powodzeniem po spełnieniu dwóch podstawowych przesłanek: ukończeniu 14. roku życia i chęci działania dla dobra ogółu i  poszczególnych ludzi.

Przechodząc do naszej wspólnoty - w parafii św. Alberta Chmielowskiego istniejemy od kwietnia 2011 r., czego inicjatorem i głównym pomysłodawcą był ks. Zbigniew Kucharski, asystent generalny KSM w Polsce, prowadzący w tym czasie rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasze spotkania dzielą się na dwie części: formacyjną i organizacyjną, przy czym zebrania zaczynamy i kończymy wspólną modlitwą. Nad naszą działalnością czuwa i patronuje jej ks. Marcin Majsik, asystent parafialny KSM. Jak działamy? Przede wszystkim niekonwencjonalnie. We wspólnocie parafialnej ujawniliśmy się w maju organizując wówczas konkurs dla dzieci pt. „Wy jesteście przyszłością świata!” - Wspomnienia związane z błogosławionym Janem Pawłem II, Papieżem-Polakiem. Wkrótce, bo w czerwcu tego samego roku, przygotowaliśmy festyn odpustowy dla parafian na cześć naszego patrona. Od września 2011 r. wznowiliśmy działalność po okresie wakacyjnym realizując kolejno „Festyn dla Rodzin”, konkurs na najładniejszy różaniec, potańcówkę dla rodzin pod hasłem „Wielbi dusza moja Pana – w hołdzie Królowej Różańca”, gdzie każdy z uczestników otrzymał różaniec poświęcony podczas imprezy przez ks. Marcina Majsika. Ponadto byliśmy współorganizatorami Andrzejek - wraz z młodzieżą z parafii pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej – które odbyły się w Kanie z pomysłu i głównej realizacji wspólnoty MBJ. W grudniu podjęliśmy się zorganizowania akcji „Paczki Miłosierdzia”. Były one przeznaczone dla najbiedniejszych rodzin z naszej parafii. Zainicjowaliśmy i patronowaliśmy wigilii dla wszystkich wspólnot młodzieżowych. Co jeszcze planujemy? Niech to pozostanie tajemnicą. Zachęcamy serdecznie do śledzenia poczynań KSM. Służyć Bogu przez cnotę, naukę i pracę – gotów!

Mateusz Sokół, prezes KSM
Łódź, dn. 21.02.2012 r.

Z życia Wspólnoty

Sprawozdanie złożone na ręce abpa Władysława Ziółka podczas odpustu parafialnego (17.06.2012):

link Przyrzeczenia nowych członków KSM (25.11.2012)