Sakrament małżeństwa

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Na początku stworzenia Bóg stworzył ludzi jako mężczyznę i kobietę:
dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną,
i będą oboje jednym ciałem.
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela".
(Mk 10, 6-9)

"Małżeństwo to też zakon bardzo święty
i ma cały szereg świętych obowiązków,
wystarcza, żeby człowieka dobrej woli do nieba zaprowadzić"
(św. Albert Chmielowski)

 

Informacje dla narzeczonych

1. Miejscem zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej(go), gdzie dopełnia się formalności przedślubnych.

2. W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

obrączki

3. Do kancelarii należy zgłosić się na 3 miesiące przed planowanym ślubem. Okres ten obowiązuje wszystkich kandydatów!
By dokonać rezerwacji terminu - należy zgłosić się na rok przed planowaną datą.

4. Wiek do zawarcia małżeństwa – wymagana jest pełnoletność obojga narzeczonych.

5. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa: katechizacja z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej, kurs przedmałżeński, dla tych, którzy nie uczestniczyli w katechezie obowiązuje przygotowanie religijne, dwukrotne zgłoszenie się w poradni życia małżeńskiego przez oboje narzeczonych, odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej: pierwsza w tygodniu wygłoszenia zapowiedzi, druga tuż przed ślubem, przystąpienie do Komunii św. w dniu ślubu.

6. Świadkiem sakramentu małżeństwa może być: każdy, kto jest osobą pełnoletnią i używającą rozumu.

7. Nie ma ślubów z przyjęciem weselnym: w Adwencie, w Wielkim Poście, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

 

Ja ... (imię) biorę sobie Ciebie ... (imię Panny Młodej/Pana Młodego) za żonę/męża
i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską
oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci.
Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny
i Wszyscy Święci.

Katechizm

linkKatechizm Kościoła Katolickiego o sakramencie małżeństwa.

Warto zajrzeć

link "7 pierwszych" - małżeństwo
link Czytania ślubne
link "Miłość i odpowiedzialność" (Karol Wojtyła)
link "Serwis Rodzinny" na Opoce
link O sakramentach na Opoce
link Portal dla małżeństw bezpłodnych
link "Małżeństwo na 5!"
link "7 sakrament" - cykl programów o małżeństwie (nagrania TV Trwam)
link "Na czym budować – od marzeń do miłości" ks. Marek Dziewiecki
link "Miłość a małżeństwo" ks. Marek Dziewiecki
link "Zjednoczeni w miłości" Anna Borkowska
link "Na dobre i na złe" rozmowa z Barbarą Smolińską
link "Choinka w małżeńskiej sypialni" (o naturalnych metodach planowania rodziny)
link "Bryk z miłości" [1], [2], [3], [4],
link "Tęsknota za pełnią"
link "Małżeństwo do pionu"
link "Chcesz się pobrać? Dołóż starań!"
link "Decydując się na małżeństwo" Błażej Tobolski
link "Oraz że Cię nie opuszczę…" Monika Łącka (o Wspólnocie Trudnych Małżeństw i ratowaniu małżeństwa)
link "Znani aktorzy: Tylko dla siebie" (o ratowaniu małżeństwa)
link Wspólnota Trudnych Małżeństw - Sychar
link "Małżeństwo w kryzysie" (ks. Marek Dziewiecki)
link "Łaska sakramentu po rozwodzie" (O. Jacek Salij OP)
link Spotkania Małżeńskie (m.in. propozycje rekolekcji dla małżonków i narzeczonych)
link "Przepis na rodzinę" (Ewelina Gładysz)
link "Nie bójcie się, dacie radę" (Karolina Mazurkiewicz i Michał Wnęk)
link "Biorę sobie Ciebie" (Dawid Gospodarek)
link "Małżeństwo z dymem" (Marcin Jakimowicz)
link "Żona to najlepsza przygoda, jaka istnieje na świecie" (Tomasz Budzyński, Judyta Syrek)
link "Izaak i Rebeka. Love story" (ks. dr Marcin Kowalski)

Kursy przedmałżeńskie

Pary niesakramentalne

link Terminy spotkań dla par niesakramentalnych - kościół oo. jezuitów (ul. Sienkiewicza 60), materiały z rekolekcji, jakie odbywały się w lutym 2012 r.

"Kryzys małżeński: Czy istnieje szansa na pojednanie?" (cykl 6 filmów):

Sakrament małżeństwa

Ikona Świętej Rodziny

Bóg stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej osoby ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam „jest miłością”. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka.

Sakrament małżeństwa zawierany jest między Bogiem, mężczyzną oraz kobietą.

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. Dobro osoby oraz społeczeństwa ludzkiego i chrześcijańskiego łączy się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.

Małżonkowie w obecności kapłana udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze Boga z ludźmi. Prawdziwa miłość małżeńska włączana jest w miłość Bożą.

Cud w Kanie Galilejskiej

Łaska właściwa sakramentowi małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków. Przez tę łaskę wspomagają się wzajemnie w życiu małżeńskim oraz w przyjmowaniu i wychowaniu do świętości potomstwa. Źródłem tej łaski jest Chrystus. Kościół nadaje wielkie znaczenie obecności Jezusa na godach w Kanie. Widzi w tym zapowiedź, że od tej pory małżeństwo będzie skutecznym znakiem obecności Chrystusa.

Miłość zmierza do jedności jak najbardziej osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było jedno serce i jedna dusza. Małżonkowie powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii. Miłość chce być trwała; nie może być „tymczasowa”. Ta wewnętrzna jedność, a także dobro dzieci wymagają pełnej wierności małżonków. Przez swoją wierność małżonkowie mogą być świadkami wiernej miłości Boga.

Podstawowym zadaniem małżeństwa i rodziny jest służba życiu. Rodzina jest nazywana „domowym Kościołem”, jest pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i pewnego rodzaju „szkołą pełniejszego człowieczeństwa”.

(Źródło)

Ojciec Święty Franciszek o małżeństwie

Homilia Papieża Franciszka wygłoszona w Święto Podwyższenia Krzyża Św. (14.09.2014 r.):


"Siedem jak sakramenty"

"Siedem jak Sakramenty"
 
"Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza..."
- to związanie ma przypominać, że nie tylko dwoje ludzi się umawia,
że będzie funkcjonowało ze sobą, ale ich wierność, ich miłość będzie wzmacniana przez Chrystusa
i będzie znakiem Miłości Chrystusa do Kościoła...
Czy w takim razie sakrament gwarantuje, że małżeństwo będzie udane?
Nie, ale pomaga - choćby wzmacniając zdolność do przebaczania
- bo sakrament małżeństwa zwraca ku Chrystusowi...