ministranci

Ministranci

(Ostatnia aktualizacja: 2016-01-22)

link W naszej parafii
link Kim jest Ministrant
link Obowiązki Ministranta
link Hymn Ministrantów
link Modlitwa Przed i Po Mszy
link Przyjęcie Kandydata do grona Ministrantów
link Ceremoniarz

link Ogólnopolska strona dla ministrantów
link Zdjęcia

ministranci ministranci ministranci ministranci
ministranci

W naszej parafii

Spotkania ministrantów-juniorów odbywają się co tydzień.
Duszpasterz: ks. Marek Sasiak

Istnieje również grupa ministrantów-seniorów,
którą obecnie tworzy około 10 mężczyzn.


Serdecznie zapraszamy!

Ministranci

Ministrant (ministrare - służyć, posługiwać, pomagać) osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów. Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji.

ministranci ministranci ministranci ministranci ministranci ministranci

Obowiązki ministranta

ministranci

 

Ministranci

Hymn ministrantów

"Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie.
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie,}
I świecić jak słońce jasno. } 2x

Naprzód przebojem, młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,}
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy." } 2x

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie.}
Odważnie, bo Jezus woła." } 2x

 

Modlitwa Przed i Po Mszy

ministranci

Modlitwa Przed Mszą

"Oto za chwilę przystąpię
Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen"Modlitwa Po Mszy

"Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen"


Opracowanie tekstu: Piotr Tomczyk


Przyjęcie Kandydata do grona Ministrantów

Ministranci Ministranci Ministranci

linkTekst Obrzędu

 

Ceremoniarz - "cichy pomocnik"

Ceremoniarz jest osobą, której zadanie polega na koordynacji przebiegu liturgii oraz, w razie potrzeby, przeprowadzaniu prób zespołu liturgicznego przed celebrą.

Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach.

W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym.

Funkcję tę może sprawować ministrant lub duchowny.

Kandydat na ceremoniarza powinien uczęszczać przynajmniej do szkoły średniej, mieć ukończony kurs lektorski oraz posiadać pozwolenie na udział w kursie, od księdza proboszcza swojej parafii. Dodatkowo osoba aspirująca na ten stopień musi się cieszyć dobrą opinią wśród całej wspólnoty parafialnej. Podczas kursu przyszli ceremoniarze uczą się podstawowych przepisów liturgicznych, budowy Mszału Rzymskiego, komend po łacinie (używanych podczas liturgii) oraz pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą roku liturgicznego.

 

linkWięcej o funkcji ceremoniarza

(góra strony up  )