Neokatechumenat

(Ostatnia aktualizacja: 2014-09-24)

W naszej parafii

W naszej parafii istnieje jedna grupa Neokatechumenalna.

Odpowiedzialnym za wspólnotę jest ks. Proboszcz, natomiast osobą odpowiedzialną liturgicznie jest ks. Jerzy Majda.

W każdą sobotę o godz. 19:00 (czasu letniego) lub 16:00 (czasu zimowego) w dolnej części kościoła osoby ze wspólnoty gromadzą się na Eucharystii. Spotkania formacyjne odbywają się w czwartki o godz. 18:00.

Neokatechumenat prowadzi co roku katechezy dla dorosłych, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.
Uczestnictwo w tych katechezach jest jednym z warunków zostania członkiem grupy.

 

Chór Łódzkich Wspólnot Neokatechumenalnych - "Kolędy świata" (21.01.2012 r.)
link Zdjęcia
link Film

link
Oficjalna strona Neokatechumenatu

link "Droga Neokatechumenalna – powszechnym dziedzictwem Kościoła"

Droga Neokatechumenalna

W pierwotnym Kościele, kiedy świat był pogański, ten, kto chciał zostać chrześcijaninem, musiał rozpocząć „katechumenat”, będący itinerarium formacji przygotowującej do Chrztu. Dziś proces sekularyzacji doprowadził wiele osób do porzucenia wiary i Kościoła: stąd konieczne jest itinerarium formacji do chrześcijaństwa.

Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili.

Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich przedmieść Madrytu, przez Kiko Argüello i Carmen Hernández, została poparta przez arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo, który dostrzegł w tej pierwszej grupie rzeczywiste odkrycie Słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.

Wziąwszy pod uwagę pozytywne doświadczenie w parafiach Madrytu i Rzymu, w 1974r. Kongregacja Kultu Bożego określiła to doświadczenie mianem „Drogi Neokatechumenalnej”.

Chodzi o drogę nawrócenia, poprzez którą odkryć można bogactwo Chrztu.

Droga rozprzestrzeniła się na ponad 900 diecezji w 105 krajach, gdzie w 6 000 parafii istnieje 20 000 wspólnot.

W 1987r. w Rzymie otwarto Misyjne Międzynarodowe Seminarium „Redemptoris Mater”, przyjmujące młodzieńców, których powołanie dojrzewa we wspólnocie Neokatechumenalnej, i którzy gotowi są pójść na cały świat. W konsekwencji wielu biskupów przejęło rzymskie doświadczenie i dziś w świecie istnieje ponad siedemdziesiąt diecezjalnych misyjnych seminariów "Redemptoris Mater", w których formuje się ponad tysiąc seminarzystów.

W odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, wiele rodzin, które przeszły już Drogę, ofiarowało się do pomocy w dziele misyjnym Kościoła, i przeprowadziło się do najbardziej zeświecczonych i zdechrystianizowanych obszarów świata, przygotowując powstanie nowych parafii misyjnych.

(Źródło)

Pomoc Seminarium "Redemptoris Mater" w Warszawie

Aby wesprzeć materialnie Seminarium można:

  1. zmniejszyc podstawe opodatkowania o darowizne (w wysokosci do 6% dochodu rocznego) wplacona na konto seminarium 96 1030 1654 0000 0000 0873 8301
  2. rozliczajac sie za rok 2011, wspomoc nas za posrednictwem fundacji "Godne życie" w Lublinie przez przekazanie do 2.05.2012 1% swojego podatku na jej rzecz, wpisujac w odpowiednich polach formularza PIT za rok 2011 nr KRS: "0000083782", cel szczegolowy: "Seminarium RM" i wyrazajac zgode na przekazanie OPP danych darczyncy.

Prosimy tez o zawaidomienie seminarium o fakcie zlozenia powyzszej dyspozycji listownie lub faksem na numer 22 865 08 48 albo mailem na adres ekonom@redemptorismater.pl - podajac imie nazwiskom adres darczyncy i kwote 1% podatku.

link Strona internetowa Seminarium "Redemptoris Mater"