Spowiedź

Sakrament pokuty i pojednania

"Pan Bóg wie dobrze w jakim nikczemnym garnku duszę nosimy,
dlatego dał spowiedź jak krynicę, żebyśmy się w niej myli,
bo życie brudzi każdego jak błoto."
(św. Brat Albert)

Aby zrozumieć, co się dzieje, gdy klękamy przy konfesjonale, musimy zadać sobie pytanie o Boga: kim On jest dla mnie?

Całe Pismo św. mówi o miłosnej relacji Boga i człowieka. Słowo „konfesjonał” pochodzi od łacińskiego confessio, czyli „wyznaję”. Zdarza się, że pojmujemy to wyznanie jednostronnie. Spowiedź tak naprawdę jest zderzeniem się dwóch wyznań – Jezusa, który mówi: „ja cię tak kocham, że moja miłość jest większa niż twój grzech” i mojego odkrycia w prawdzie swojej grzeszności. Przychodzę, bo chcę w tej miłości Pana Boga się odnaleźć. Powrót do łaski jest świętem. Człowiek, który przez grzech widzi śmierć, przez łaskę zaczyna widzieć życie, bo właśnie miłość je niesie ze sobą.

Pytając o grzech należy się zastanowić, czy to, co robię, pochodzi z miłości i do miłości prowadzi. W sakramencie pojednania chodzi zatem o miłość i odbudowanie kredytu zaufania, jaki otrzymaliśmy od Boga na chrzcie świętym.

Przed przystąpieniem do spowiedzi trzeba przypomnieć sobie warunki tego sakramentu i wypełnić pierwsze trzy:

Po otrzymaniu rozgrzeszenia pozostaje do wypełnienia zadana pokuta i naprawienie szkód wyrządzonych swym postępowaniem.

(Źródło)

"Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane"
(J 20, 22b-23)W naszej parafii

Do sakramentu pokuty i pojednania w naszej parafii można przystąpić podczas Mszy św., a gdy nie ma takiej możliwości (co zdarza się w wyjątkowych sytuacjach) po zakończeniu Mszy św. należy niezwłocznie zgłosić się do zakrystii i poprosić o spowiedź.

W pierwsze piątki miesiąca - spowiedź od godziny 17:00.

 

link Stałe konfesjonały w Łodzi

Katechizm

link Katechizm Kościoła Katolickiego o sakramencie pokuty i pojednania.

Przed pierwszą spowiedzią

link Rachunek sumienia oraz formuła spowiedzi

Spowiedź

Warto zajrzeć

link "7 pierwszych" - pokuta
link Strona poświęcona sakramentowi pokuty i pojednania.
Zawiera odpowiedzi na najczęstsze pytania, wykaz stałych konfesjonałów i wiele ciekawych artykułów na ten temat.

link "Spowiedź - droga do wolności" - wypowiedzi spowiedników

link Bp Pękalski o grzechu i spowiedzi

link Spowiedź po długiej przerwie

link O sakramentach (Opoka.org.pl)

link "Spotkanie z Bożym miłosierdziem" - ks. Andrzej Batorski

link "Sakrament pojednania ratunkiem dla grzesznika"
- ks. Michał Kaszowski

link "Dlaczego nie lubimy rachunku sumienia?"
- Stanisław Morgalla SJ

link "Sakrament pojednania ratunkiem dla grzesznika"
- ks. Michał Kaszowski

link "Spowiedź przez Internet?" - o.Rufus

link "Spowiedź generalna - czy to ma sens?" - Anna Dąbrowska, Sławomir Rusin

link "Kręgi zła" - Danuta Piekarz

link "Spowiedź - sakrament leczenia grzechu" - ks. Mariusz Pohl

link "Wyrównanie rachunków" - Szymon Hołownia

link "ABC Spowiedzi" - Szymon Hiżycki OSB

link "Rachunek dobrej spowiedzi" Dawid Gospodarek Miesięcznik

link "Jak jest ze mną?" - zbiór myśli Jana Pawła II

link "Czas Nikodema" o spowiedzi (31 03 2011r.)
"Czas Nikodema" to wieczorny program Radia Niepokalanów poświęcony najważniejszym dylematom naszej wiary.
Prowadzi ks. Michał Misiak. Czwartek, godz. 20.30.


 

Katechezy Ojca Świętego Franciszka o sakramencie pokuty

Katecheza pp. Franciszka o sakramencie pokuty (19.02.2014 r.):


"Siedem jak sakramenty"

"Siedem jak Sakramenty"
 
"Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane."
- to Bóg wpadł na "pomysł" spowiedzi - dla naszego dobra.
Tylko, że my tego dobra nie doceniamy, nie potrafimy z niego korzystać...
Tak, korzystać, bowiem spowiedź to oczyszczenie i pokój serca,
postawienie do zbawiennego pionu i umocnienie.
To także lęk, stres, wstyd, moment niewiarygodnego przekroczenie siebie, to prawda.
Ale po drugiej stronie kratki czeka Bóg, Jego PRZEBACZENIE i MIŁOŚĆ...