Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku w Kościele powszechnym przeżywamy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Obwieścił go Papież Franciszek.

Strona poświęcona Jubileuszowi


Logo oraz motto są syntezą Roku Jubileuszowego. Miłosierni jak Ojciec (fragment Ewangelii wg św. Łukasza, 6,36) – te słowa są propozycja życia miłosierdziem, biorąc przykład z Ojca, który prosi o to, aby nie sądzić i nie potępiać, lecz wybaczać oraz dawać miłość i przebaczenie bez miary (por. Łk 6,37-38).

"Zbliżający się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia pozwala mi zwrócić uwagę na kilka kwestii, które chcę poruszyć, by obchody Roku Świętego mogły być dla wszystkich wierzących prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga. Pragnę bowiem, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne." (pp. Franciszek)


List abpa Marka Jędraszewskiego na otwarcie Roku Jubileuszowego Miłosierdzia

Dekret o uzyskaniu łaski odpustu zupełnego podczas Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Archidiecezji Łódzkiej

Bramy Miłosierdzia w Polsce


Uczynki miłosierne co do ciała

 1. Głodnych nakarmić
 2. Spragnionych napoić
 3. Nagich przyodziać
 4. Podróżnych w dom przyjąć
 5. Więźniów pocieszać
 6. Chorych nawiedzać
 7. Umarłych pogrzebać

Uczynki miłosierne co do duszy

 1. Grzesznych upominać
 2. Nieumiejętnych pouczać
 3. Wątpiącym dobrze radzić
 4. Strapionych pocieszać
 5. Krzywdy cierpliwie znosić
 6. Urazy chętnie darować
 7. Modlić się za żywych i umarłych