Rok wiary (11.10.2012 - 24.11.2013)

Rok Wiary

Benedykt XVI w Liście "Porta Fidei" ogłaszającym to wydarzenie określił je jako "czas zintensyfikowanej refleksji na temat wiary". Ma on posłużyć "wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokich przemian, jaki ludzkość przeżywa obecnie. Będziemy mieli okazję do wyznawania wiary w zmartwychwstałego Pana w naszych katedrach i kościołach całego świata, w naszych domach i rodzinach... Wspólnoty zakonne i parafialne, wszystkie stare i nowe rzeczywistości eklezjalne znajdą w tym roku sposób, aby uczynić publicznym wyznanie Credo" (Porta Fidei, 8).

Rok wiary

Abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji zaznaczył, że "papieska inicjatywa ma dwa cele: z jednej strony pomóc w osobistym spotkaniu z Chrystusem, a z drugiej lepiej poznać treść wiary chrześcijańskiej, tego w co wierzymy". "Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga - czytamy w Nocie Kongregacji Nauki Wiary - równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił".

W naszej parafii

Inauguracja Roku Wiary (28.10.2012)

Wyznanie wiary - młodzież z Albertówki wraz z duszpasterzami

Młodzieżowa Celebracja Roku Wiary 30.11.2012 r.Uroczyste odśpiewanie wyznania wiary

Konferencja "Wierzę w apostolski Kościół" (Dzień Wspólnoty 12.05.2013 r.)

Globalna arodacja (02.06.2013 r. )

Zamknięcie Roku Wiary (24.11.2013 r. )

Czytamy Katechizm

W Roku Wiary podczas większości mszy świętych o godz. 7:00 i 18:00
w dni powszednie po Ewangelii czytaliśmy fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

 

Sobór Watykański II

Abp Władysław Ziółek o Soborze

Pp. Benedykt XVI o Soborze

 

Akt zawierzenia Matce Bożej (13.10.2013)

Papież Franciszek zawierzył świat Matce Bożej Fatimskiej.
Dokonał tego pod koniec Mszy św. wieńczącej Dzień Maryjny
w ramach obchodów Roku Wiary.

 

Zakończenie Roku Wiary (24.11.2013)

Abp Marek Jędraszeweki - homilia

Pp. Franciszek - homilia

Ciekawe materiały

link List Apostolski
Ojca Świętego
Benedykta XVI
w formie motu proprio
"PORTA FIDEI"
ogłaszający Rok Wiary

link Oficjalna międzynarodowa strona 
o Roku Wiary
(język włoski, angielski, hiszpański, francuski)

link Archidiecezjalny bedeker
"Porta Fidei"

link Archiwalne odcinki bedekera

link Katechizm Kościoła Katolickiego

link Dokumenty Soboru Watykańskiego II

link Dialogi w katedrze

link 1. wiara i rozum (styczeń)
link 2. wiara i cierpienie (luty)
link 3. wiara i modlitwa (marzec)
link 4. wiara i kultura (kwiecień)
link 5. wiara i rodzina (maj)
link 6. wiara i Eucharystia (czerwiec)
link 7. wiara i wychowanie (wrzesień)
link 8. wiara i Miłosierdzie Boże (październik)
link 9. wiara i życie wieczne (listopad)
link 10. wiara i godność człowieka (grudzień)

link Seminarium Odnowy Wiary w Łodzi

link Odpusty z okazji Roku Wiary

link Dekret o uzyskaniu łaski odpustu zupełnego
w Roku Wiary w Archidiecezji Łódzkiej

link "Depozyt wiary" (18.10.2012) o łódzkich kościołach stacyjnych (związanych z odpustami w Roku Wiary)

link Katechezy Ojca Świętego Benedykta XVI dotyczące Roku Wiary, wygłoszone w ramach Środowych Audiencji Generalnych
(od 10 października 2012 r.)

link Rok Wiary z Telewizją Trwam

link Rok wiary w parafiach i rodzinach
(strona archidiecezji krakowskiej)

link Rok wiary w portalu wiara.pl

link Katolickie Duszpasterstwo Młodzieży
(propozycje formacyjne dla młodzieży)

Inne artykuły

link "Skąd ten Rok Wiary?" (Krzysztof Bronk)

link "Wiara to przekaz" (Marcin Jarzembowski)

link "Co to jest wiara?" - przemówienie pp. Pawła VI podczas Audiencji generalnej (19 IV 1967)

link "Rok Wiary – i co dalej?" (Kajetan Rajski)