Żywa Róża

(Ostatnia aktualizacja: 2014-09-24)

W naszej parafii

Błogosławieństwo tajemnic różańcowych - w naszej parafii podczas wszystkich mszy świętych w pierwsze niedziele miesiąca. Tajemnice różańcowe są po mszy losowane przez członków Żywej Róży - dzieci, młodzież i dorosłych.

Żywa Róża naszej parafiiIstnieje u nas kilka grup Żywego Różańca - dziecięce, młodzieżowe, dorosłych. Sześć grup jest pod opieką ks. Jerzego Majdy.
Grupa, o najdłuższym stażu istnienia, którą opiekuje się ks. Tadeusz Zawiślak spotyka się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.

Zapraszamy do włączenia się!
Wystarczy, by chętne osoby zgłosiły się do zakrystii - będą one mogły wziąć udział w "wymianie tajemnic".

Żywa Róża

Różaniec

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".

Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc

Warto zajrzeć

banner
banner
link
link

link"Różaniec" (ks. Tomasz Stroynowski)

link"Różaniec Biblijny"(Jacek Święcki)

link"Kto wymyślił różaniec?"(Ks. Paweł Hełka)

linkModlitwa różańcowa