Sakramentalia

(źródło: Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, 351-353)

Co to są sakramentalia?
Są to święte znaki ustanowione przez Kościół dla uświęcenia pewnych okoliczności życia chrześcijańskiego. Zawierają one zawsze modlitwę, której często towarzyszy znak krzyża i inny określony znak. Wśród sakramentaliów ważne miejsce zajmują błogosławieństwa, które są uwielbieniem Boga i modlitwą o Jego dary, poświęcenia pewnych osób Bogu oraz przedmiotów do użytku liturgicznego. 1667-1672; 1677-1678

Co to jest egzorcyzm?
Egzorcyzmem nazywamy, gdy Kościół na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści Złego i uwolnione od jego panowania. W prostej formie występuje podczas sprawowania chrztu. Egzorcyzm uroczysty, nazywany egzorcyzmem wielkim, może być wypowiadany tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa. 1673

Jakie formy pobożności ludowej towarzyszą życiu sakramentalnemu Kościoła?
Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, różaniec. Kościół popiera i oświeca światłem wiary autentyczne formy pobożności ludowej. 1674-1676; 1679

Katechizm

link Katechizm Kościoła Katolickiego o sakramentaliach.

Warto zajrzeć

link Katecheza "Cechy charakterystyczne sakramentaliów" (do odsłuchania w formacie mp3)
link O sakramentaliach na Opoce
link W czym pomagają sakramentalia