SRK

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (SRK)
Parafialne koło Caritas

Z inicjatywy ks. Grzegorza Korczaka w 1994 roku w naszej parafii pw. św. Alberta powstało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - Koło nr 15.

W ramach Stowarzyszenia organizujemy coroczne wyjazdy letnie dla dzieci i młodzieży "Wakacje z Bogiem" - forma warsztatów: plastycznych, muzycznych, dziennikarskich, językowych, sportowych, tanecznych.
W ramach wyjazdów letnich zorganizowaliśmy pielgrzymki i wycieczki m.in. do Częstochowy, Krakowa - Łagiewnik, Wilna - Ostrej Bramy, Wiednia, Bratysławy, twierdzy Modlin, Torunia, Gdańska Oliwy, Ustki, Łeby, skansenu w Klukach, Muzeum Przyrodniczego w Smołdzinie.
Wszystkie te wyjazdy mają na celu wskazanie wartości chrześcijańskich, pokazanie zabytków kultury polskiej i obcej, zaszczepienie przynależności religijnej i narodowej.
We wszystich "Wakacjach z Bogiem" uczestniczą klerycy łódzkiego Wyższego Seminarium Duchownego i księża.

link strona poświęcona "Wakacjom z Bogiem"

We współpracy z Radą Osiedla organizujemy wigilie dla osób biednych i samotnych, Mikołajki dla dzieci, paczki świąteczne
ze słodyczami dla dzieci z ubogich rodzin naszej parafii (SP 114, SP 199).

Członkowie SRK uczestniczą w spotkaniach modlitewnych grupy Odnowy w Duchu Świętym, w comiesięcznych mszach wspólnotowych w naszej parafii. Uczestniczymy w adwentowych i wielkopostnych skupieniach organizowanych przez SRK archidiecezji łódzkiej.

Obecnie (2011 r.) Koło liczy 8 osób czynnie działających.

Wszystkich chętnych - serdecznie zapraszamy do współpracy!

Kontakt: Maria Antczak (przewodnicząca Koła)
tel. 600-81-44-50 lub 723-89-95-02


Historia

SRK

Rok 1994

Rok 1995

Rok 1996

SRK

Rok 2003

Rok 2004

SRK

Rok 2005

SRK

Rok 2006

SRK

Rok 2007

(Opracowanie: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich)


Warto zajrzeć

linkStowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji łódzkiej

linkWakacje z Bogiem