kościół

Wyposażenie kościoła:kościół
ODPUST: św. Alberta Chmielowskiego, 17 czerwca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed odpustem św. Alberta

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA:
w 2017 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: pw. św. Anny, Łódź-Zarzew

PLEBANIA: wybudowana w 1992 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Anny, na cmentarzu Zarzew, ul. Lodowa 78
Kaplica w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym, ul. Przybyszewskiego 255/267

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych, małżeństw, zmarłych - od 1987