Tu jesteś: Strona główna -> Wiara - Nadzieja - Miłość

 

link "Dary Boga: Wiara, Nadzieja, Miłość" (ks. Józef Pierzchalski SAC)

link Wiara, nadzieja i miłość

"Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej;
Ci, którzy żyją miłością, widzą głębiej;
Ci, którzy żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle"

(L. Zanetti)


Wiara

"Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy,
dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.
Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo.
Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone,
iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych."
(Hbr 11, 1-3)

Rok wiary

link Rok Wiary

link "W cóż więc mamy wierzyć?" (Jacek Salij OP)

link "Lęk i niewiara" (ks. Edward Staniek)

link "Szkoła modlitwy - Credo" (ks. Józef Pierzchalski SAC)

link "Od wiary do zawierzenia" (ks. Waldemar Chrostowski)

link Zagrożenia wiary

link Nie wiesz jak bronić swojej wiary?

"Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"
(Łk 18, 8)

link "Czy znajdziesz wiarę, gdy przyjdzie?" (Ks. Dariusz Madejczyk)

link "Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" (Rafał Sulikowski)


Nadzieja

"A nadzieja zawieść nie może,
ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który został nam dany."
(Rz 5, 5)

link "Nadzieja w czasach trwogi" (o. Marian Zawada OCD)

link "Nadzieja siłą duszy" (Błażej Strzechmiński OFMCap)

link "O trudnym słowie" (Bogdan Sadowski)

"Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego,
kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest." (1 P 3, 15)

"Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach."
(bł. Jan Paweł II)


Miłość

"Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła." (św. Albert Chmielowski)

* * *

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów." (1 P 4, 8)

* * *

"Ludzie mówią - czas to pieniądz, ja mówię inaczej - czas to miłość. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa" (Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński)

* * *

"Zrozumiałam, że tylko miłość wprawia w ruch członki Kościoła, że gdyby miłość wygasła, to apostołowie nie głosiliby już więcej Ewangelii, męczennicy odmawialiby przelania krwi... Zrozumiałam, że Miłość zawiera wszystkie powołania, że Miłość jest wszystkim, że ogarnia wszystkie czasy i wszystkie miejsca... Słowem, że jest wieczna! (...) W sercu Kościoła, mej Matki, będę Miłością... W ten sposób będę wszystkim..." (św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

* * *

"Gdzie nie ma miłości, tam wszystkie zasoby cnót są bezużytecznym stosem kamieni." (św. Franciszek Salezy)

* * *

"Kochaj, a będziesz kochany, bo miłość oczyszcza, uzdrawia i naprawia wszelkie zło uprzednio popełnione."
(Tomasz a Kempis )

* * *

"Miłość wszystko przyjmuje i daje. Powinna być czymś równie naturalnym jak życie i oddychanie" (bł. Matka Teresa)

* * *

"Kształtem miłości piękno jest" (Cyprian Kamil Norwid)

* * *

"Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym" (bł. Jan Paweł II)

* * *

"To, co posiadamy i kim jesteśmy ma o tyle sens, o ile jest w tym miłość" (o. Józef Kozłowski SJ)

* * *

"... miłość, o której tu mowa, jest czymś innym niż nawet największe charyzmaty. Można powiedzieć, że wielkie charyzmaty, osiągnięcia, talenty nic nie znaczą, jeśli zabraknie miłości.
Spójrz na własne życie, jak niejednokrotnie czyniłeś wiele rzeczy, które wydawały Ci się dobre, a jednak brakowało w nich miłości. Zobacz to w konkretach swojego życia. Święty Paweł tutaj mówi o darze języków, prorokowania, wiary, mądrości, o oddaniu całej swojej majętności innym ludziom, o spaleniu swego ciała. Wstaw w te określenia swoje życie. Zobacz te wydarzenia, gdy mówiłeś prawdę bez miłości, gdy głosiłeś Jezusa bez miłości, gdy pomagałeś innym bez miłości, gdy budowałeś swoją chrześcijańską rodzinę bez miłości. Zobacz, że to wszystko nie przynosiło owoców, których oczekiwałeś.
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Jezusowi nie tyle zależy na tym, byśmy coś dobrego czynili czy posługiwali się wielkimi charyzmatami. Jemu zależy przede wszystkim na tym, byśmy mieli w sobie prawdziwą miłość. A miłość rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany (por. Rz 5,5). Miłość, którą ma na myśli św. Paweł, to imię Ducha Świętego, imię Boga. Jezusowi zależy więc na tym i to jest prawdziwa droga doskonałości (1 Kor 12,31), abyśmy mając Jego Ducha w sobie, cokolwiek czynimy, czynili to w Duchu Świętym i z Nim. Wtedy każdy nasz czyn będzie nie tylko dobry i doskonały, lecz nawet cudowny: Jakkolwiek liczne i wielkie mogą być przeszkody wzniesione przez ludzką ułomność i grzech, możliwy jest - dzięki Duchowi, który odnawia oblicze ziemi - cud doskonałego spełnienia dobra (Jan Paweł II, Veritatis splendor, 118)."
(o J. Kozłowski SJ „Zrodzeni w Chrystusie" str. 277-278)

* * *

"Ostatecznie będziemy sądzeni nie z tego, jakie posiadaliśmy charyzmaty czy dary, ale czy odpowiedzieliśmy miłością
i troską na jakikolwiek rodzaj głodu w sercu człowieka, którego w życiu dane nam było spotkać"
(o J. Kozłowski SJ „Życie w Duchu Świętym. Podręcznik” str. 176)link ks. Marek Dziewiecki - "Od manipulacji i bezradności do miłości"
(ks. Marek prowadził w naszej parafii skupienie adwentowe 2006)
"Istotą miłości jest decyzja troski o rozwój danej osoby.
Decyzja ta wyraża się na co dzień poprzez mądrą obecność, solidną pracowitość i czystą czułość."

link "Miłość i odpowiedzialność" (Karol Wojtyła)

link "Kochaj i czyń, co chcesz!"

link "Najpiękniejsza cecha miłości"

link "Miłość, która dziękuje..."

link "Kto z kim przestaje, takim się staje" (o. Józef Kucharczyk OCD)

link "Romans na całe życie" (Tomasz Gaj OP)

link "Miłość wszystko przetrzyma" (ks. Józef Pierzchalski SAC)

 

"Hymn o miłości" (1 Kor 13, 1-13)


1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
2. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
3. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
4. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;
5. nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
6. nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
7. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
8. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
9. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.
10. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
11. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
13. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

link "Hymn o miłości" (ks. Józef Pierzchalski SAC)

link "Hymn o Miłości – Ona sama wystarczy" (Krzysztof Osuch SJ)